W jaki sposób przeprowadzić rozliczenie dotacji?

Chcąc dokonać rozliczenie dotacji, zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, czyli dotacji na formularzu określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zdania publicznego oraz […]