W jaki sposób należy rozliczać przyznaną dotację?

Rozliczenie dotacji następuje zawsze po zakończeniu realizacji danego zadania oraz na podstawie złożonego wcześniej sprawozdania. Należy mieć świadomość tego, że zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w zawartej wcześniej umowie. Sprawozdanie na ogół składa się w siedzibie […]